Killamazoo vs. Rockford Rage - June 28 2008 (55 of 114)Killamazoo vs. Motor City Disassembly Line - August 16 2008 (130 of 132)Killamazoo vs. Hammer City - August 30 2008 (13 of 124)Killamazoo vs. G-Rap Attack - July 26 2008 (116 of 133)Killamazoo vs. Hammer City - August 30 2008 (59 of 124)